....eksperimentalna porečja nam omogočajo raziskave hidroloških procesov....
 

....eksperimentalna porečja so opremljena s sodobno opremo za merjenje padavin, pretokov vode, erozijskih pojavov in kakovosti vode....
 

....slovenski komite IHP organizacije UNESCO je leta 1998 izbral povodje reke Reke za svoje eksperimentalno porečje....

 

....porečje je izbrano zaradi Škocjanskih jam, ki so bile leta 1986 uvrščene na seznam naravne dediščine UNESCO....

 

....porečje reke Reke je bilo prvo eksperimentalno porečje, na katerem so se začele meritve leta 1999....

 

....bolj intenzivna opazovanja so se pričela leta 2004 s postavitvijo mreže dežemerov in vodomerov....


....vzpostavljena je sodobna eksperimentalna baza za potrebe bazičnih in aplikativnih raziskav....