Projekt
 
SedAlp:
Sediment management in Alpine basins:
integrating sediment continuum, risk mitigation and hydropower

Upravljanje s sedimenti v porečjih alpskih rek:
povezovanje kontinuuma rečnih plavin,
zmanjševanja naravnih tveganj in upravljanja hidroenergetskih objektov

Oznaka projekta: 1-4-3-AT
Prioriteta 3 Okolje ter preprečevanje naravnih in okoljskih tveganj
Trajanje projekta 34 mesecev (1/9/2012 – 30/6/2015)

Več>>>