LogoIHP LogoIHP Home

Slovenski nacionalni odbor programa
IHP UNESCO

UL FGG

Predstavitev

Slovenski nacionalni odbor programa IHP UNESCO Odbor je bil ustanovljen poleti leta 1992 in deluje v sestavi Slovenske komisije za UNESCO. Osnovna naloga Odbora je omogočiti slovenskim raziskovalcem sodelovanje v programu IHP UNESCO, svetovanje Slovenski nacionalni komisiji za UNESCO v zadevah, povezanih z delovnim področjem programa IHP, sodelovanje s sekretariatom UNESCO, področnimi uradi in drugimi nacionalnimi odbori IHP ter druge naloge, ki izhajajo iz sodelovanja Slovenije v programu IHP.

Kontakt
Hajdrihova 28
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Elektronska pošta: ihp@fgg.uni-lj.si

Kje se nahajamo


Hajdrihova 28
SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Elektronska pošta: ihp@fgg.uni-lj.si

Unesco    IHP Unesco