LogoIHP LogoIHP Home

Slovenski nacionalni odbor programa
IHP UNESCO

UL FGG

Zapisniki sej slovenskega nacionalnega odbora IHP UNESCO

Datoteke so zaščitene z geslom, ki ga pridobite pri prof. dr. Mitji Brillyju

Zapisniki sej IHP 2002-2014


Hajdrihova 28
SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Elektronska pošta: ihp@fgg.uni-lj.si

Unesco    IHP Unesco