LogoIHP LogoIHP Home

Slovenski nacionalni odbor programa
IHP UNESCO

UL FGG

Tekoče naloge - UL BF Katedra za ekologijo in varstvo okolja

Eksperimentalno porečje Glinščica

Opis eksperimentalnega porečja:

Izvajali smo ekomorfološko vrednotenje na vodotokih Glinščica in Pržanec. Na ta način smo ugotavljali fizične spremembe vodotokov in odstopanje od potencialnega naravnega stanja. Uporabili smo obrazec za vrednotenja indeksa RCE.

Poleg ekomorfološkega vrednotenja na vodotokih Glinščica in Pržanec, smo merili tudi fizikalno kemijske parametre Glinščice. Izmerili smo tako fizikalne parametre, kot so: Temperatura, pH, elektroprevodnost, nasičenost vode s kisikom, koncentracija kisika, skupne suspendirane snovi. Izmerili smo tudi naslednje kemijske parametre: BPK5, koncentracija nitratov in ortofosfatov.

Rezultati meritev:

Fizikalno kemijski parametri in ekomorfološko vrednotenje:
Glinščica - podatki za leto 2010
Glinščica - podatki za leto 2011
Glinščica - podatki za leto 2012
Glinščica - podatki za leto 2013
Glinščica - podatki za leto 2014

Fotogalerija eksperimentalnega porečja:


Hajdrihova 28
SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Elektronska pošta: ihp@fgg.uni-lj.si

Unesco    IHP Unesco